Isännöintipalvelut

Aktiiva Oy > Isännöintipalvelut

Aktiivan kokonaisvaltainen Isännöintipalvelu

Me Aktiiva Oy:n Isännöintipalvelussa palvelemme ja toteuttamme ammattitaidolla yhdessä hallituksenne kanssa yhtiöllenne sovittua palvelukokonaisuutta. Näin varmistamme taloonne hyvän asumisilmapiirin, kiinteistönhoidon valvonnan ja pienten tai suurten korjaustöiden sujumisen. Suunnitelmallinen kiinteistönpito on avain kiinteistöomaisuutenne arvon säilymiseen ja sen myönteiseen kehittymiseen. Suoritamme aina isännöitsijätehtävät Suomen Isännöintiliitto ry:n hyväksymää hyvää isännöintitapaa noudattaen. Useimpien asiakasyhtiöittemme palvelukokonaisuuteen sisältyvät kokonaisvaltainen isännöinti, hallinto, taloushallinto, kirjanpito ja tekninen isännöinti sekä asiakaspalvelu. Isännöitsijä on hallituksen kumppani, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa lain edellyttämällätavalla ja laajuudessa. Vastuunalaisella isännöitsijällänne on Aktiiva Oy Isännöintipalvelussa aina yhtiönne hallituksen hyväksymä varahenkilö, joka varmistaa asiakkaillemme katkeamattoman palvelun esimerkiksi vuosilomien aikana. Yhtiöllenne nimetty taloushallinnon ammattilainen pitää taloushallintonne aina ajan tasalla.

AKTIIVAN tekninen isännöintipalvelu

Tarjoamme erityisesti liikekiinteistöille teknistä isännöintipalvelua. Tekninen isännöintimme kattaa erilaiset kiinteistön katselmukset, alkaen vastaanottotarkastuksista, vuositakuutarkastuksista ja asiakkaamme edellyttämistä korjaustöiden organisoinnista sekä valvonnasta. Kartoitamme kiinteistöhuollon tarpeenne ja kilpailutamme palvelun- tuottajat sekä valvomme kiinteistönhuollon toiminnan. Informoimme omistajaa kiinteistön muutostarpeista ja valvomme omistajan etua kiinteistön ympäristössä tapahtuvissa muutoksissa muun muassa asemakaavoitus ja liikennejärjestelyt. Huolehdimme myös kiinteistönne energiatodistuksen päivittämisestä ja kiinteistönne PTS:n laadinnasta.

AKTIIVAN vuokrauspalvelu

Haemme maksukykyiset vuokralaiset asiakasyhtiöittemme omistamiin asuntoihin, liike-, toimisto- ja varastotiloihin. Arvioimme huoneistonne käyvän vuokratason, laadimme vuokrasopimuksen ja vastaanotamme vuokravakuuden. Tarkistamme ja tarvittaessa korjautamme vuokrattavan huoneistonne, hoidamme vuokrasuhteen irtisanomisen, otamme vastaan avaimet ja tarkistamme vapautuvan huoneistonne kunnon.

AKTIIVAN kiinteistöalan konsultointi

Pitkäaikaisen kokemuksemme ja jatkuvan kouluttautumisemme ansiosta konsultoimme asiakkaitamme kiinteistöalan erityiskysymyksissä. Autamme yritysasiakkaitamme sopivan toimitilan tai tontin löytämisesssä, samoin erilaisissa vuokraus-, osto- tai myyntineuvotteluissa.

Top